Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 14. 4.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.A B
7.B B
7.C B
8.A B
8.B B
8.C B
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 ČJL SamS změna ŠteT
2 M SamS změna ŠteT
2.A
1 ČJL SamS změna CísT
2 M SamS změna CísT
3.A
2 AJ SamS navíc HolŠ
2 AJ AJ4 odpadá (MacM)
2 AJ AJ1 odpadá (HolŠ)
3.B
2 AJ SamS navíc HalL
2 AJ AJ2 odpadá (HalL)
2 AJ AJ4 odpadá (MacM)
3.C
2 AJ SamS navíc ChvL
2 AJ AJ3 odpadá (ChvL)
2 AJ AJ4 odpadá (MacM)
4.A
1 AJ SamS navíc PelT
1 AJ AJ1 odpadá (PelT)
1 AJ AJ4 odpadá (MacM)
4.B
1 AJ SamS navíc HalL
1 AJ AJ4 odpadá (MacM)
1 AJ AJ2 odpadá (HalL)
4.C
1 AJ AJ4 odpadá (MacM)
6.A
2 M SamS změna LánR
7.A
2. les. beseda
7.B
2. les. beseda
7.C
2. les. beseda
8.A
2. les. beseda
8.B
5 NJ NJ1 DisV navíc VolA
5 NJ NJ2 DisV navíc ErbV
5 AJ AJ1 odpadá (HalL)
5 NJ NJ2 odpadá (ErbV)
2. les. beseda
8.C
2. les. beseda
9.A
5 AJ SamS navíc KárM
5 AJ AJ1 odpadá (KárM)
5 NJ NJ2 odpadá (PloM)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou